Menu

Gieterijmachines: hightech met traditie

Wereldwijde productie van gietstukken ruim 100 miljoen ton

GIFA 2015 – 13e internationale gieterijvakbeurs met Technical Forum toont innovatieve oplossingen voor de gieterij-industrie

Veel metallische functionele onderdelen kunnen alleen door gietprocessen rendabel worden geproduceerd of überhaupt worden geproduceerd. De gieterij-industrie is een belangrijke toeleverancier voor andere industrietakken, heeft een aanzienlijk aandeel in de technische vooruitgang en is dan ook van grote betekenis voor veel economieën. Om concurrerend te kunnen blijven, zijn er productiemiddelen nodig waarmee de bedrijfskosten kunnen worden gereduceerd en specifieke kwaliteiten van bedrijven kunnen worden uitgebouwd. GIFA 2015, de gieterijvakbeurs biedt van 16 tot en met 20 juni 2015 in Düsseldorf overzicht van de huidige stand van zaken binnen de gieterijmachinetechniek en binnen alle segmenten van de productietechnologie.

Wereldwijd worden jaarlijks gietstukken, onderdelen uit ijzer-, staal en smeedbaar gietijzer maar ook non-ferro metalen met een totale massa van meer dan 100 miljoen ton vervaardigd. Volgens de meest recente wereldstatistiek lag het totale volume in het jaar 2013 op 103.2 miljoen ton, die als volgt was onder te verdelen: gietstukken van ijzer-, staal en smeedbaar gietijzer 84,8 miljoen ton, aluminium 15.4 miljoen ton en andere non-ferro metalen 3 miljoen ton.
Afgezien van de politieke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan, is de gieterijbranche sterk afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de automobielbranche, de machinebouw, de bouwsector en de energiemarkt. Volgens opgaven van de Bundesverband der Deutschen Gießerij-industrie (bdguss) uit Düsseldorf, gaat bijvoorbeeld ruim 50 procent van de in Duitsland vervaardigde gietstukken naar de voertuigindustrie en bijna 25 procent naar de machinebouw.

Marktontwikkeling
De president van het Committee of Associations of European Foundries, Luis Fililpe Villas-Boas, wees in het kader van het International Foundry Forum (IFF) in september 2014 in Venetië op onzekere geopolitieke situaties, die in veel takken van de industrie de bereidheid om te investeren afremmen, waarbij de NE-sector zich overigens beter zou ontwikkelen dan de ijzersector. Deze zienswijze deelt ook Dr. Ioannis Ioannidis, vice-president van de European Foundry Equipment Suppliers Association en bestuursvoorzitter van de VDMA brancheorganisatie voor gieterijmachines. Hij onderstreepte in december 2014: “Bij de staal- en ijzergieters is het allemaal nog wat behouden terwijl bij de druk- en coquillegieters een positievere zakelijke ontwikkeling waar te nemen is.”
Afzetmarkt

Sinds jaar en dag heeft de automobielindustrie een grote invloed op de geografische en technische ontwikkeling van de gieterijsector. Dr. Heinz Büchner van de IKB Industriebank verwacht van de automobielindustrie voor het komende decennium een in het algemeen stijgende vraag naar gietstukken. Voor wat betreft de personenautomarkt zal de toenemende welvaart in de nieuwe industrielanden een groeimotor zijn, terwijl op de Europese markt scherpere wettelijke voorschriften op het gebied van energie-efficiëntie en uitstoot tot een groeiende afzet zal leiden. Vanaf het jaar 2018 zal bij de overstap naar nieuwe modellen voertuigen voor specifieke onderdelen gelden dat de ijzeren, stalen en smeedbaar gietijzeren onderdelen gietstukken worden vervangen door varianten van licht metalen gietstukken. Volgens Dr. Ioannidis zullen er steeds kleinere motoren worden ontwikkeld die grotere prestaties moeten kunnen leveren. Gieterijen en hun toeleveranciers zullen de vraag krijgen om hiervoor belangrijke componenten te ontwikkelen. In de toekomst zullen ook meer werkstoffen met elkaar worden gecombineerd. Men heeft zich tot doel gesteld om onderdelen met betere eigenschappen tegen lagere productiekosten te vervaardigen. De gieterij-industrie kan ook rekenen op een grote groei in de machinebouw, de chemie, de levensmiddelenindustrie en de energieproductie. Over het algemeen zal het thema ‘resource- en energie-efficiëntie’ een belangrijkere rol gaan spelen.
Zoals uit het marktonderzoek van de IKB blijkt, zal de afzetmarkt van de Europese gieterij-industrie meer en meer naar Oost-Europa en Oost-Azië verschuiven. China is als afzetmarkt voor gieterijmachines nog belangrijker geworden, wat samenhangt met het uitbouwen van de gietcapaciteiten. De situatie in Rusland zal als gevolg van de politieke en economische sancties en hun uitwerking op projectfinancieringen beduidend moeilijker worden. Op de IFF wees Andrew Dibrov, vice-president van de Russian Association of Foundrymen erop dat Russische gieterijen modernere uitrustingen voor onder meer het vormgieten maar ook middelfrequentie-ovens nodig hebben. Hij gaf echter ook aan dat de huidige politieke sancties ertoe zullen leiden dat het land zich economisch bezien meer op het Oosten zal oriënteren. Bij de ondersteuning van ondernemingen door Russische banken lag de voorkeur bij Aziatische toeleveranciers, maar ook Europese producenten die een Rusland of in Azië een productiepoot hebben, kwamen aan bod. De situatie in het NAFTA-gebied kan over het algemeen als heel gunstig worden betiteld daar de energiekosten ten gevolge van de re-industrialisatie gunstiger zijn. Een groot deel van de groei vindt in Mexico plaats. Deze ontwikkeling vraagt om toenemende productiecapaciteiten bij het gieten en tevens om geschikte productie-installaties.

Aanbevelingen
De sterke kanten van de gieterijbranche waarmee ze haar voordeel kan doen ligt volgens CAEF-president Villas-Boas bij de vormgevingstechnieken, en dan specifiek die waarmee de vraag naar lichte bouwmaterialen door de automobielindustrie kunnen worden omgezet. Bovendien moedigde hij op de IFF de ondernemingen aan om elektronische netwerken te vormen die de potentie hebben om bedrijfsprocessen nog succesvoller en rendabeler te maken. Dr. Büchner raadt de producenten van gieterijmachines daarnaast aan om in onderzoek, ontwikkeling en gekwalificeerde medewerkers te investeren, doorlopend de eigen technologievoorsprong te toetsen en strategieën te ontwikkelen, en in dit opzicht bijvoorbeeld verkoopcoöperaties uit te bouwen. Heel belangrijk is ook de deelname aan vakbeurzen. Niet alleen in de gieterijmachinebranche werken toonaangevende producenten eraan om machines aan te bieden die technologisch zo exact mogelijk op de vraag van de gebruikers en de toepassingsmarkt zijn afgestemd.

De vakbeurs GIFA 2015
Om doeltreffend te kunnen zijn, hebben gieterijen innovatieve installaties en software-systemen nodig. Hierover en over de toekomstgerichte ontwikkelingen informeert de internationale gieterij-vakbeurs GIFA, die parallel aan de thematisch aansluitende vakbeurzen METEC, THERMPROCESS en NEWCAST onder het gemeenschappelijke motto ‘The Bright World of Metals’ plaatsvindt. Het tentoonstellingsprogramma omvat gieterij-installaties en –inrichtingen, smeltinstallaties en –inrichtingen, vuurvasttechniek, installaties en machines voor het produceren van vormen en kernen, vormstoffen, zandvoorbereiding en regeneratie, snij- en feeder-techniek, gietmachines en –inrichtingen, legen, poetsen, ruwgiet-nabehandeling, model- en vormenbouw, geleidingstechniek en automatisering, milieumaatregelen, afvalverwijdering en informatietechnologie. GIFA 2015 vindt van 16 tot en met 20 juni 2015 in Düsseldorf plaats.

The Bright World of Metals:
De vier internationalen technologievakbeurzen GIFA (internationale gieterijvakbeurs), METEC (internationale metallurgievakbeurs), THERMPROCESS (internationale vakbeurs voor de thermproces-technologie) en NEWCAST (internationale vakbeurs voor gietproducten) presenteren van 16 tot en met 20 juni 2015 in Düsseldorf hun aanbod. Dan staan in de metropool aan de Rijn vijf dagen lang de thema’s gietproducten, gieterijtechnologie, metallurgie en thermprocestechnologie in de internationale schijnwerpers. De beurzen worden opnieuw begeleid door een eersteklas vakprogramma met seminars, internationale congressen en voordrachten. Bij alle vier de beurzen en de bijbehorende programmaonderdelen staat het thema energie- en resourcebesparing centraal. Bij de vorige edities in 2011 bezochten in totaal 79.000 vakmensen uit 83 landen de stands van 1.958 exposanten. Meer informatie vindt u op het internet op www.gifa.de, www.metec.de, www.thermprocess.de en www.newcast.de.

Onder het motto The Bright World of Metals organiseert Messe Düsseldorf niet alleen GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST maar ook over de hele wereld eersteklas vakbeurzen voor de metallurgie- en gieterij-industrie. Daar behoren ook de beurzen FOND-EX (International Foundry Fair) en Stainless in Tsjechië, Metallurgy in India, Metallurgy-Litmash (International Trade Fair for Metallurgy Machinery, Plant Technology & Products) en Aluminium Non-Ferrous in Rusland, indometal in Indonesië, metals middle east in Dubai, ITPS (International Thermprocess Summit) in Amerika en Azië en aluminiumbeurzen in China, India, de Verenigde Arabische Emiraten en Brazilië. Op de standplaats in Düsseldorf wordt het aanbod gecompleteerd door Valve World Expo (internationale vakbeurs met congres voor industrie-armaturen), ITPS Düsseldorf en de door Reed Exhibitions georganiseerde internationaal toonaangevende vakbeurs ALUMINIUM en Composities Europe het aanbod voor de metaalbranche.

PDF Download (306.7 KB)
RTF Download (56.1 KB)