Chongqing Changjiang River Moulding Mate Co. Ltd.

29 Floor 498 Hong Jin Da Dao Road, Yubei District, 404100 Chongqing
China
Telephone +86-2-888212157
Fax +86-2-888212157
vsjuy76512ag@163.com

Location

  •   Unsettled / NN